Avtrykk

Avtrykk av No.foodlist.menu

Kontakt

Detaljer etter § 5 TMG


Domene: no.foodlist.menu
Vlinde Transylvania SRL
Branduselor 74
500140 Brasov
Romania

Representerte
Vlinde Transylvania SRL

Skatt-MVA-ID
etter §27 Skatteparagraf
RO34-368-334

Ansvar for innholdet i No.foodlist.menu

Ettersom leveringstjenester settes inn og administreres av ulike brukere i henhold til § 7 para.1 TMG. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandører imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller til å undersøke forhold som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunktet et konkret lovbrudd blir kjent. Hvis vi blir oppmerksomme på slike brudd, vil vi umiddelbart fjerne det aktuelle innholdet.

Ansvar for lenker

No.foodlist.menu nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter som vi ikke har noen innflytelse på innholdet på. Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på lenketidspunktet. En permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på no.foodlist.menu som er opprettet av nettstedets operatører, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor opphavsrettens grenser krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på dette nettstedet ikke er laget av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Tredjepartsinnhold er spesielt merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på opphavsretten, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.